Warning: Use of undefined constant color - assumed 'color' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/koderiet.se/familjeklubbar.se/wp-content/themes/peflican/inc/theme-function/theme-function.php on line 148
Resor

Konsumtion, kostnad och situation

Privat konsumtion har under de senaste årtiondena utgjort fundamentet i världsekonomin. Det är de kapitalvaror, tjänster, konsumtionsvaror med mera som hushållen köper som har varit själva kärnan i det välstånd som byggts upp i världen.

Det har funnits en tro på att denna konsumtion ska kunna pågå hur länge som helst men det finns ett antal faktorer som påverkar konsumtionsmönstren. En av dem är marknadsräntan, se mer på realtid.se.

Men det är inte bara marknadsräntan och den kostnad för konsumtion som den påverkar som spelar roll. Även situationen spelar roll. Ett enkelt exempel är att man inte köper yllemössor när man är i tropikerna. Men det finns många mer speciella exempel.

Marknadsräntan påverkar kostnad

Marknadsräntan har som sagt stor inverkan på kostnaden för konsumtion. Om räntan är låg så är det lättare att låna pengar till konsumtion till en låg kostnad och då ökar förstås förmågan att konsumera.

Men om räntan å andra sidan är hög blir det dyrare att konsumera och då kommer konsumtionen som följd av detta att minska. Den stora risken för konsumenter är när de lånar till låg ränta och sedan sitter med höga skulder i en situation då räntan är högre och de av olika anledningar hamnar på obestånd. Då kan krisen vara ett faktum.

Situationen påverkar viljan

Men det finns en annan del av konsumtion också. Det är situationen. Det kan vara enkelt att tänka på att någon som missar bussen passar på att ta en kaffe medan han eller hon väntar, en situationsanpassad konsumtion. Men det finns större skeenden också. Om världen befinner sig i kris kanske man avstår från att konsumera helt och hållet trots att man faktiskt har pengar. Men man kanske också förutspår att världen kommer att se helt annorlunda ut på andra sidan krisen och därför avvaktar med sin konsumtion för att man är osäker.

You may also like